فضاسازی دفتر اداری

دسته بندی ها: پارتیشن شیشه ای | اجرای حرفه ای "پارتیشن شیشه ای فریم لس" در یک روز

دفتر کارجدید با نصب پارتیشن اداری
ساختمانهای اداری قدیمی، دارای طراحی به سبک قدیمی میباشند؛ دفاتری کوچک با دیوارهای گچی و درب اتاقهایی که کارمندان را از یکدیگر جدا مینماید. طراحان امروزی با بهره گیری از آن ، فضای دفتر را دلباز و بزرگ نشان میدهند. با نصب این محصول سطح بهره وری کارکنان افزایش می یابد و میزان رضایتمندی کارکنان افزایش می یابد.
اگر شما در دفاتر قدیمی یکنواخت و خسته کننده و با نور کم مشغول بکار هستید، میتوانید بجای چنین دفتری، در دفتری مملو از نور و کاملا روشن بسر ببرید.

چرا دفاتر قدیمی به افزایش بهره وری آسیب می رساند؟

دکوراسیون دفاتر قدیمی مانند یک جعبه بود و باعث کاهش میزان جریان نور خورشید در سراسر دفتر میشد.
نور کم و کمبود نور طبیعی خورشید میتواند بر روی خلاقیت، رضایتمندی، شادی و حتی سلامت کارمندان تأثیر منفی داشته باشد.
استفاده از دیوار باعث میشود تا این حس در کارمندان بوجود آید که گویا در پشت دیوارها به دام افتاده اند و حس زندانی بودن در محیط در آنها پدید می آید.
علاوه بر این وجود موانع فیزیکی در شرکت، باعث ایجاد موانع ذهنی میشود که باعث کاهش ارتباطات میشود و ایجاد محیطی خلاق، مشکل خواهد بود.
اگر از جنبه افزایش بهرره وری نگاه کنید، میتوانید به وضوح ببینید که میلیونها دلار ممکن است در اثر کار در یک محیط کاری ضعیف از دست برود.
در حالی که تنها با سرمایه گذاری ساده در ارتقاء دکوراسیون دفترمیتوانید روحیه کارکنان را تقویت نمایید و بهره وری کل تیم را افزایش دهید.
پارتیشن اداری و استفاده از دربهای شیشه ای کشویی می تواند فضای اداره را تغییر دهد و به ایجاد یک تیم منسجم کمک نماید، که مطمئنا نتایج بهتری را در پی خواهد داشت.

فضا سازی دفتر اداری با پارتیشن شیشه ای

هنگامی که پارتیشن شیشه ای در دفتر اداری نصب میشود، کارمندان میتوانند عملکردی آسانتر داشته باشند و به راحتی با افراد دیگر در دفتر صحبت کنند.
در گذشته مردم از چیزی که در اتاق و دفتر کناری بود میترسیدند چون هیچ ذهنیت و دیدی نسبت به آن نداشتند. با کاربرداین محصول افراد با بخشهای مختلف شرکت به نوبه ای آشنا میشوند و ترس از کار در بخشهای مختلف، در آنها رخ نخواهد داد.
فضای باز در این محصول باعث میشود تا ارتباطاتی مؤثر برقرار شود، چرا که با استفاده از آن کارکنان میتوانند زبان بدن و حرکات مختلف افراد را ببینند و خود را با محیط کار بیشتر از پیش وفق دهند.
علاوه بر این موارد،این محصول کمک میکند تا خلاقیت در ذهن کارمندان پدیدار شود.
بنابراین زمانی که ایده ای به ذهنشان میرسد، در محیطی خلاقانه و مدرن میتوانند به تبادل اندیشه های خود با یکدیگر بپردازند و از همکاری و هم اندیشی یکدیگر بهره مند شوند.

پارتیشن اداری؛ تغییر نگرش و محیط کاری

بسیاری از مردم احساس میکنند که در ادارات قدیمی، فضای بسته و کم نور میتواند تأثیری مستقیم بر نگرش و احساسات آنها داشته باشد. این احساسات ممکن است شامل نارضایتی از شغل باشد و این امر میتواند در گردش مالی شرکت و بهره وری کارمندان اثر عکس داشته باشد و سیری نزولی طی کند، چرا که کارمندان از شرایط کاری خود راضی نیستند.
پارتیشن اداری به بزرگ نشان دادن فضا و ایجاد یک محیط کاری زیبا کمک میکند و کارمندان میتوانند در این محیط رشد و پیشرفت کنند.این محصول، باعث افزایش همکاری بین کارمندان میشود و کمک میکند تا آنها احساس بهتری در مورد فضای کاری خود داشته باشند و کار در شرکت اثری مثبت بر روی آنها داشته باشد.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟