درمانگاه بیمارستان میلاد

دسته بندی ها: مقالات

لیست کامل اطلاعات پزشکان درمانگاه بیمارستان میلاد به تفکیک بخش در جداول جداگانه در زیر آماده است که به راحتی می توانید از اطلاعات پزشکان بیمارستان میلاد استفاده نمایید.

 

لیست کامل پزشکان بیمارستان میلاد به تفکیک بخش های مختلف بیمارستان 

 

پزشک عمومی

پزشک عمومی اورژانس

۰۰۰۰۰۰۴۰

پزشک عمومی

پزشکان اتاق پنج شبانه روزی

۰۰۰۰۰۲۴۵

پزشک عمومی

پزشکان اتاق چهار شبانه روزی

۰۰۰۰۰۲۴۴

پزشک عمومی

پزشکان اتاق دو شبانه روزی

۰۰۰۰۰۲۴۲

پزشک عمومی

پزشکان اتاق سه شبانه روزی

۰۰۰۰۰۲۴۳

پزشک عمومی

پزشکان اتاق یک شبانه روزی

۰۰۰۰۰۲۴۱

پزشک عمومی

پزشکان شبانه روزی

۰۰۰۰۰۰۲۴

پزشک عمومی

پزشکان فیزیولوژی

۰۰۰۰۰۰۹۳

پزشک عمومی

پزشکان G P اورژانس

۰۰۰۰۰۰۴۶

پزشک عمومی

دکتر اصغر توکلی

۰۰۰۷۴۶۴۴

پزشک عمومی

دکتر بهنام صادق وزیری

۰۰۰۶۱۷۱۶

پزشک عمومی

دکتر رحیم جوادزاده

۰۰۰۴۳۱۴۴

پزشک عمومی

دکتر علی شریف زاده

۰۰۰۵۸۷۹۹

پزشک عمومی

دکترآرزو ظهیری

۰۰۰۸۳۴۸۶

پزشک عمومی

دکتراحمدرضا مهدی زاده مود

۰۰۰۵۹۹۲۵

پزشک عمومی

دکترافسانه عمیدی

۰۰۰۲۸۱۴۱

پزشک عمومی

دکترافشین سیدخراسانی

۰۰۰۴۰۸۰۸

پزشک عمومی

دکتربهاره گوهردهی

۰۰۰۸۵۱۵۰

پزشک عمومی

دکترپریسا جعفریان نمین

۰۰۰۶۲۶۲۰

پزشک عمومی

دکترپولیا ابراهیم پور

۰۰۱۲۴۷۸۶

پزشک عمومی

دکترسیداحمد نصرتی

۰۰۰۵۳۸۹۲

پزشک عمومی

دکترشهتاج اخلاقی

۰۰۰۴۱۷۸۰

پزشک عمومی

دکترشیدا رحمانی

۰۰۰۸۴۳۳۵

پزشک عمومی

دکترطیبه شفیعی نیا

۰۰۱۰۳۶۷۳

پزشک عمومی

دکترعباس فرزین پور

۰۰۰۴۷۳۲۰

پزشک عمومی

دکترعصمت باریک بین

۰۰۰۶۳۰۳۶

پزشک عمومی

دکترغلام مصطفی

۰۰ات-۲۳۴

پزشک عمومی

دکترفرشته کاشانی

۰۰۰۴۴۷۳۶

پزشک عمومی

دکترمحدثه اردستانی

۰۰۱۲۹۳۴۰

پزشک عمومی

دکترمحمدحسین سلطانی

۰۰۰۴۷۶۶۱

پزشک عمومی

دکترمحمدرضا مولوی

۰۰۰۵۷۸۷۱

پزشک عمومی

دکترمحمدرضا نیکزاد

۰۰۰۹۱۹۶۵

پزشک عمومی

دکترمحمود قنبرآبادی

۰۰۰۵۲۱۳۰

پزشک عمومی

دکترمسعود حاتمی

۰۰۰۵۹۱۹۱

پزشک عمومی

دکترمعصومه سرلک

۰۰۰۵۶۵۳۲

پزشک عمومی

دکترمنیژه ضرغام پور

۰۰۰۸۱۰۰۳

پزشک عمومی

دکترموریس محبتی مقدم

۰۰۱۱۱۵۸۶

پزشک عمومی

دکتر راشین جعفری

۰۰۰۷۴۴۸۷

پزشک عمومی

دکتر شیدا کاشانی

۰۰۰۴۰۹۳۰

پزشک عمومی

 

داخلی:
متخصص اورژانس۰۰۰۰۰۰۴۵متخصص داخلي
پزشكان آزمايشگاه فيزيولوژي۰۰۰۰۱۲۲۴متخصص داخلي
پزشكان داروخانه۰۰۰۰۰۰۸۳کارکرد بیمارستان
دكتر اسماعيل مغانلو۰۰۰۵۳۲۲۶متخصص داخلي
دكتر ايرج ملايري۰۰۰۲۳۸۷۲متخصص داخلي
دكتر بهروز قرباني مقدم۰۰۰۲۶۴۵۳متخصص عفوني
دكتر بهروز مخلصي۰۰۰۳۷۴۸۰فوق تخصص گوارش
دكتر بهنام منصوري۰۰۰۳۶۳۶۸متخصص داخلي مغزواعصاب
دكتر حميد رضواني۰۰۰۲۸۶۹۳فوق تخصص خون -انكولوژي
دكتر حميدرضا جلاليان۰۰۰۶۵۱۸۹فوق تخصص خون -انكولوژي
دكتر حميدرضا نشاط۰۰۰۳۸۵۰۳فوق تخصص قلب و عروق
دكتر حميرا اطيابي۰۰۰۴۷۶۸۵متخصص داخلي
دكتر رضا ياسايي۰۰۰۳۱۸۲۰متخصص داخلي
دكتر رضافرهاد منطقي۰۰۰۴۳۹۷۰متخصص داخلي مغزواعصاب
دكتر زهرا هنركار۰۰۰۳۲۹۱۰فوق تخصص گوارش
دكتر سيدحميدرضا معزي۰۰۰۴۵۶۲۶فوق تخصص ريه
دكتر سيدمحمدحسين هاشمي نسب۰۰۰۲۶۲۰۷متخصص داخلي
دكتر سيدمهدي معززي۰۰۰۴۸۰۴۲متخصص داخلي
دكتر سيروس شعباني۰۰۰۴۲۰۲۵فوق تخصص ريه
دكتر شكراله محمدي محمودآبادي۰۰۰۳۶۲۴۱متخصص عفوني
دكتر صديقه بهادري۰۰۰۳۷۴۷۹متخصص داخلي
دكتر عباس كبيري۰۰۰۳۱۱۰۳متخصص داخلي
دكتر علي مجيدپور۰۰۰۲۲۷۵۰متخصص عفوني
دكتر علي محمد آقاكوچك۰۰۰۳۴۵۵۲متخصص داخلي
دكتر عليرضا فرهنگ۰۰۰۰۹۴۴۲متخصص داخلي مغزواعصاب
دكتر فاطمه گلشن مقدم۰۰۰۳۲۷۴۸متخصص داخلي
دكتر فرانك كرمي۰۰۰۳۳۳۶۴متخصص عفوني
دكتر فرهاد صدر۰۰۰۲۷۶۷۶فوق تخصص گوارش
دكتر كيومرث پرما۰۰۰۲۳۷۵۴متخصص داخلي
دكتر مجتبي شهيدي۰۰۰۲۸۵۴۸متخصص داخلي مغزواعصاب
دكتر محسن نجاتي۰۰۰۴۴۲۸۶متخصص داخلي
دكتر محسن نصيري طوسي۰۰۰۲۸۹۷۶فوق تخصص گوارش
دكتر محمد كعبه منور۰۰۰۲۹۳۸۰متخصص عفوني
دكتر محمداسماعيل طبي۰۰۰۲۴۷۴۶متخصص داخلي
دكتر محمدجواد ميردامادي۰۰۰۵۷۸۳۶متخصص داخلي
دكتر محمدرضا خاتمي۰۰۰۲۴۹۹۱فوق تخصص كليه
دكتر محمدعلي ارامي۰۰۰۴۱۲۵۲متخصص داخلي مغزواعصاب
دكتر محمدعلي محمدزاده۰۰۰۳۸۷۴۸فوق تخصص گوارش
دكتر محمودرضا هاشمي۰۰۰۳۳۱۵۵فوق تخصص گوارش
دكتر مسعود مرداني دشتي۰۰۰۲۰۹۹۷فلوشيپ عفوني در بيماران سرطاني
دكتر مسعود معماريان۰۰۰۵۳۳۲۷متخصص داخلي
دكتر منوچهر غفاريان دلاوري۰۰۰۰۸۶۳۲متخصص داخلي
دكتر منوچهر مشتاقي۰۰۰۱۳۶۴۲فوق تخصص ريه
دكتر منيره فدايي۰۰۰۵۲۸۰۴متخصص داخلي
دكتر منيژه صمدي۰۰۰۲۹۳۳۶متخصص داخلي
دكتر ميترا كاريان۰۰۰۴۶۹۱۰متخصص داخلي
دكتر مينو حبيبي۰۰۰۲۲۴۸۸فوق تخصص ريه
دكتر ناديا كريمي۰۰۰۴۱۳۵۲فوق تخصص كليه
دكتر نرگس شيخ۰۰۰۴۳۶۶۷متخصص داخلي
دكتر هادي نجاتي۰۰۰۲۲۴۵۹فوق تخصص گوارش
دكتر همايون زجاجي۰۰۰۲۱۱۳۷فوق تخصص گوارش
دكتر هوشنگ عطاريان۰۰۰۱۳۳۶۸فوق تخصص روماتولوژي
دكتر وحيد پورفرزياني۰۰۰۴۵۱۷۴فوق تخصص كليه
دكترافشين طبائي۰۰۰۴۰۲۸۳فوق تخصص خون -انكولوژي
دكترالهه رضائيان مقدم۰۰۰۴۴۲۴۹متخصص داخلي
دكتربهزاد عين اللهي۰۰۰۲۹۲۶۵فوق تخصص كليه
دكتربي تا رباني۰۰۰۷۵۷۸۷متخصص داخلي
دكترجعفر حيدرنژاديان۰۰۰۵۷۱۸۰فوق تخصص كليه
دكترحسين كريمي۰۰۰۳۳۹۹۷فوق تخصص غدد
دكترحميد حسيني جدا۰۰۰۳۰۶۵۶فوق تخصص گوارش
دكترحميدرضا دهناد۰۰۰۶۰۷۴۴فوق تخصص غدد
دكترحميدرضا سريع۰۰۰۳۷۲۵۲فوق تخصص گوارش
دكترحميدرضا صابر۰۰۰۳۶۰۷۲متخصص داخلي
دكترسلطانعلي فلاح۰۰۰۳۳۷۶۲متخصص داخلي
دكترسهراب سليمان زاده۰۰۰۴۹۴۶۱فوق تخصص خون -انكولوژي
دكترسيدعباس قاسمي حسيني۰۰۰۴۴۷۷۷فوق تخصص قلب و عروق
دكترسيروس شهني دانش۰۰۰۴۶۰۴۰متخصص داخلي
دكترشاهين شعيبي۰۰۰۵۶۴۰۲متخصص داخلي
دكترشهلا تاج گردون۰۰۰۵۱۵۲۵متخصص داخلي
دكترشهناز فخرزادگان۰۰۰۱۷۴۵۵فوق تخصص خون -انكولوژي
دكترشيروان دارايي۰۰۰۳۷۵۰۵متخصص داخلي
دكترصادق توكلي زاده۰۰۰۴۱۷۳۰فوق تخصص ريه
دكترعلي حمزه لو۰۰۰۵۷۴۰۵متخصص داخلي مغزواعصاب
دكترعلي نوروزي۰۰۰۴۱۳۰۰متخصص داخلي
دكترفرحناز وفائي زاده۰۰۰۳۳۳۷۵فوق تخصص خون -انكولوژي
دكترفرناز جليل زاده ازهري۰۰۰۴۹۴۰۴فلوشيپ روماتولوژي
دكترفريد فتاحي۰۰۰۲۹۹۳۰فوق تخصص غدد
دكتركاظم نواري۰۰۰۴۳۳۱۱فوق تخصص ريه
دكترمحبوب لسان پزشكي۰۰۰۲۲۵۵۰فوق تخصص كليه
دكترمحمد مسلمي زاده۰۰۰۲۵۱۵۲فوق تخصص روماتولوژي
دكترمحمدزمان اعتضاد۰۰۰۱۴۵۶۱فلوشيپ روماتولوژي
دكترمحمدعلي ضامني۰۰۰۵۰۷۷۸فوق تخصص قلب و عروق
دكترمحمدمسعود ذاكر۰۰۰۶۷۷۵۸فوق تخصص ريه
دكترمرتضي آقاجان پورپاشا۰۰۱۱۹۰۱۲متخصص داخلي
دكترمژگان براتي۰۰۰۴۲۰۵۳فوق تخصص كليه
دكترمنصور رحيمي فرد۰۰۰۲۴۰۳۱فوق تخصص ريه
دكترمهرداد مشهديان۰۰۰۴۹۰۱۳فوق تخصص خون -انكولوژي
دكترنسرين صادقي زاده۰۰۰۴۳۶۸۴فوق تخصص كليه
صحت دادگر۰۰۰۰۰۴۷۰مشاوره و روانشناسي
صحت دادگر۴۷۰مشاوره و روانشناسي
متخصص داخلي اورژانس۰۰۰۰۰۰۱۵متخصص داخلي
واحد تزريقات۰۰۰۰۰۰۸۵کارکرد بیمارستان
پوست و مو:
دكتر ولي ا… خسروجردي۰۰۰۶۰۴۲۱متخصص پوست ومو
دكتر پروين جمهري خامنه۰۰۰۳۴۴۵۱متخصص پوست ومو
دكتر حبيبه فريدني۰۰۰۲۶۹۴۱متخصص پوست ومو
دكتر حسين بخشي۰۰۰۴۳۵۴۹متخصص پوست ومو
دكتر رويا گستري۰۰۰۲۳۸۷۱متخصص پوست ومو
دكتر غلامعلي شهامي۰۰۰۶۹۸۶۱متخصص پوست ومو
دكتر محمد رحمتي رودسري۰۰۰۵۳۱۷۵متخصص پوست ومو
دكتر محمدجواد نخعي۰۰۰۴۲۱۷۱متخصص پوست ومو
دكتر مهري پاكدل۰۰۰۳۸۹۶۲متخصص پوست ومو
دكتر نيما صرافي راد۰۰۰۹۵۱۲۵متخصص پوست ومو
دكترسارا خليل آذر۰۰۰۷۰۸۸۰متخصص پوست ومو
دكترشهريار نظري۰۰۰۹۱۴۲۲متخصص پوست و مو فلوشيپ درماتوپاتولوژي
دكترطاهره محقق۰۰۰۴۹۸۷۵متخصص پوست ومو
دكترفيروزه السادات مينو۰۰۰۶۵۰۸۱متخصص پوست ومو
دكترمحمدرضا اشرافي۰۰۰۵۸۸۵۸متخصص پوست ومو
دكترمريم ابراهيم اژدري۰۰۱۰۵۰۱۰متخصص پوست ومو
دكترمينا دليري۰۰۰۸۰۶۸۵متخصص پوست ومو
دكترمينا فتح ابادي۰۰۰۷۵۰۶۶متخصص پوست ومو
دكترهمايون مژدهي اذر۰۰۰۵۴۸۸۱متخصص پوست ومو
رادیولوژی:

دکترمحمدرضا عابدینی

۰۰۰۴۱۶۹۶

فلوشیپ اینترونشن

 

پاتولوژی:

دکترسیدمحمدرضا حبیبی

۰۰۰۳۶۳۴۶

متخصص پاتولوژی

 

پزشک قانونی:

دکتر مجید صلصالی

۰۰۰۵۷۵۸۵

متخصص پزشکی قانونی ومسمومیت

دکترمامک گرامی زاده نائینی

اورولوژی:
دكتر حسين كرمي۰۰۰۴۳۵۷۹متخصص ارولوژي
دكتر رامين خدام۰۰۰۳۶۲۱۶متخصص ارولوژي
دكتر سيدعليرضا خليلي۰۰۰۳۲۰۶۶متخصص ارولوژي
دكتر سيدمصطفي صفوي۰۰۰۳۲۵۷۳متخصص ارولوژي
دكتر عبدالحسين سعيدي۰۰۰۲۴۱۸۳فلوشيپ اندويورولوژي
دكتر عبدالكريم دانش۰۰۰۰۷۶۸۶متخصص ارولوژي
دكتر عبدالله ناصحي۰۰۰۲۳۹۳۹فلوشيپ اندويورولوژي
دكتر نسرين قادريان۰۰۰۳۶۷۴۶متخصص ارولوژي
دكتر هما حريري۰۰۰۳۴۶۸۶متخصص ارولوژي
دكترامير ايجادي۰۰۰۲۹۷۷۰فلوشيپ اندويورولوژي
دكتربهرنگ آبادپور۰۰۰۷۱۵۱۲متخصص ارولوژي
دكترمحمد سام زاده۰۰۰۶۷۷۴۳فلوشيپ پيوند كليه
دكترمحمدرضا فتاحي۰۰۰۳۷۷۹۱فلوشيپ پيوند كليه
دكترناصر اميرجنتي۰۰۰۵۲۱۹۲متخصص ارولوژي
پزشک عمومی:
پزشك عمومي اورژانس۰۰۰۰۰۰۴۰پزشك عمومي
پزشكان اتاق پنج شبانه روزی۰۰۰۰۰۲۴۵پزشك عمومي
پزشكان اتاق چهار شبانه روزی۰۰۰۰۰۲۴۴پزشك عمومي
پزشكان اتاق دو شبانه روزی۰۰۰۰۰۲۴۲پزشك عمومي
پزشكان اتاق سه شبانه روزی۰۰۰۰۰۲۴۳پزشك عمومي
پزشكان اتاق یک شبانه روزی۰۰۰۰۰۲۴۱پزشك عمومي
پزشكان شبانه روزی۰۰۰۰۰۰۲۴پزشك عمومي
دكترافشين سيدخراساني۰۰۰۴۰۸۰۸پزشك عمومي
دكتربهاره گوهردهي۰۰۰۸۵۱۵۰پزشك عمومي
دكترمحمود قنبرآبادي۰۰۰۵۲۱۳۰پزشك عمومي
دكترمسعود حاتمي۰۰۰۵۹۱۹۱پزشك عمومي
دكترمعصومه سرلك۰۰۰۵۶۵۳۲پزشك عمومي
دكترمنيژه ضرغام پور۰۰۰۸۱۰۰۳پزشك عمومي
دكترموريس محبتي مقدم۰۰۱۱۱۵۸۶پزشك عمومي
دکتر راشین جعفری۰۰۰۷۴۴۸۷پزشك عمومي
دکتر شیدا کاشانی۰۰۰۴۰۹۳۰پزشك عمومي

 

اطفال:
متخصص اطفال شبانه روزي۰۰۰۰۰۰۲۲متخصص اطفال
دكتر احمد اسفنديار۰۰۰۴۷۸۵۱متخصص اطفال
دكتر اسفنديار مالي۰۰۰۴۰۶۳۲متخصص اطفال
دكتر افشين رمضاني۰۰۰۴۲۴۲۹متخصص اطفال
دكتر اميراحمد ميربلوك۰۰۰۲۹۳۷۵فوق تخصص داخلي غدداطفال
دكتر بهزاد نقيبي۰۰۰۳۲۹۵۸متخصص اطفال
دكتر پرويز قدملي۰۰۰۲۰۰۴۶متخصص اطفال
دكتر پريسا صالح اناركي۰۰۰۴۶۶۸۲متخصص اطفال
دكتر پيمان رستگاري۰۰۰۴۲۸۷۶متخصص اطفال
دكتر حامد شفق۰۰۰۲۹۱۱۰فوق تخصص گوارش اطفال
دكتر حميد رضوانيان۰۰۰۵۱۲۰۵متخصص اطفال
دكتر حميده توانارضايي۰۰۰۲۸۰۸۳متخصص اطفال
دكتر حيدر رحماني۰۰۰۳۹۰۲۸متخصص اطفال
دكتر رامين مظفري۰۰۰۳۳۰۷۷متخصص اطفال
دكتر رضا اردوئي۰۰۰۱۵۴۹۱متخصص اطفال
دكتر رضا دليراني۰۰۰۳۶۴۸۸فوق تخصص كليه اطفال
دكتر زهرا ذوعلم۰۰۰۳۵۴۴۷متخصص اطفال
دكتر زهرا عرفاني۰۰۰۱۴۶۱۹فوق تخصص خون اطفال
دكتر زهره فرنودي۰۰۰۴۷۳۷۸متخصص اطفال
دكتر زهره مرتضوي۰۰۰۰۲۷۶۱متخصص اطفال
دكتر سعيد نبوي۰۰۰۵۵۸۵۳متخصص اطفال
دكتر سورياش فرپور۰۰۰۳۷۰۳۵متخصص اطفال
دكتر سيدعلي مصباح۰۰۰۳۵۶۷۴متخصص اطفال
فک و صورت:
دكتر محمدصادق جوادي حقيقي۰۰۰۱۷۹۸۲متخصص جراحي فك وصورت
دكترفرزاد ملكي۰۰۰۴۸۵۶۸متخصص جراحي فك وصورت
دكترمهران منصوري۰۰۰۸۹۸۷۶متخصص جراحي فك وصورت
رادیولوژی:
دكترمحمدرضا عابديني۰۰۰۴۱۶۹۶فلوشيپ اينترونشن
پاتولوژی:
دكترسيدمحمدرضا حبيبي۰۰۰۳۶۳۴۶متخصص پاتولوژي
پزشکی قانونی:
دكتر مجيد صلصالي۰۰۰۵۷۵۸۵متخصص پزشكي قانوني ومسموميت
دكترمامك گرامي زاده نائيني۰۰۰۵۶۸۰۷متخصص پزشكي قانوني ومسموميت
سایر متخصصان:
ابراهيم كريم نژاد۰۰۰۰۵۷۲۸مشاور روانشناسي باليني
پزشكان تصويربرداري۰۰۰۰۰۰۳۲متخصص راديولوژي
پزشكان طب هسته اي۰۰۰۰۰۰۹۲متخصص طب هسته اي
پزشكان فيزيوتراپي۰۰۰۰۰۰۰۳متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر آذر رحيم پناه۰۰۰۷۴۴۱۰متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر الهام طاهري۰۰۱۰۶۷۰۷متخصص راديولوژي
دكتر الهه شيردل۰۰۰۳۳۹۶۹متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر پرويز صالحي۰۰۰۱۳۵۴۸متخصص اعصاب وروان
دكتر رضا فرجاد۰۰۰۳۷۲۸۸متخصص راديولوژي
دكتر زهرا رضاسلطاني۰۰۰۵۷۳۹۱متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر سعيده سرجمعي۰۰۰۴۳۳۴۱متخصص اعصاب وروان
دكتر سيدعلي محمد هاشمي طاري۰۰۰۴۲۹۴۲متخصص راديولوژي
دكتر شهرام سيف اللهي اصل۰۰۰۴۱۹۳۶متخصص طب هسته اي
دكتر عباس صلاحي۰۰۰۳۱۱۲۴متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر عليرضا توكلي۰۰۰۴۱۱۵۶متخصص طب هسته اي
دكتر عليرضا حاجي ابوترابي۰۰۰۴۶۸۵۶متخصص راديولوژي
دكتر فتانه اكبري۰۰۰۴۸۲۲۸متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر فرزانه تركان۰۰۰۶۰۵۰۴متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر فرزانه نعمت الهي۰۰۰۳۰۵۸۳متخصص راديولوژي
دكتر قاسم رضيعي فيجاني۰۰۰۶۳۴۷۱متخصص طب هسته اي
دكتر كامران ازما۰۰۰۳۸۹۱۰متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر كامران هدايتي۰۰۰۳۰۶۴۸متخصص راديولوژي
دكتر محمدحسن بهرامي۰۰۰۳۱۳۸۹متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر محمدرضا برزگري۰۰۰۵۲۷۵۸متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر محمدعلي كهفي۰۰۰۳۸۱۵۱متخصص اعصاب وروان
دكتر محمدعلي همتي۰۰۰۲۸۰۶۰متخصص اعصاب وروان
دكتر مرتضي رضواني كاشاني۰۰۰۳۷۳۰۰فوق تخصص اعصاب اطفال
دكتر مريم نيك نژادي۰۰۰۵۱۱۵۶متخصص راديولوژي
دكتر مژگان سليماني۰۰۰۵۵۵۰۹متخصص راديولوژي
دكتر معصومه ميربابايي۰۰۰۱۹۵۴۲متخصص طب فيزيكي و توانبخشي
دكتر مهستي عموئي۰۰۰۳۶۸۰۷متخصص طب هسته اي
دكتر مينو كرباسيان۰۰۰۳۱۶۰۳متخصص راديولوژي
دكتر ناهيد ناصري۰۰۰۳۰۱۸۷متخصص راديولوژي
دكتر هادي بدر۰۰۰۳۸۵۴۴متخصص اعصاب وروان
دكتراحمد توكلي۰۰۰۲۵۱۳۱متخصص راديولوژي
دكتراردلان علي پور۰۰۰۴۴۲۹۹متخصص راديولوژي
دكتراميرنادر غازي۰۰۰۶۳۸۸۸متخصص راديولوژي
دكتربابك شفيعي۰۰۰۴۷۶۰۳متخصص طب هسته اي
دكتربهزاد موثقي۰۰۰۴۳۹۱۱متخصص راديولوژي
دكترمحمود برفه ئي۰۰۰۳۵۷۷۵متخصص راديولوژي
دكترمشيت محمدزاده۰۰۰۴۶۳۵۲متخصص اعصاب وروان
دكترنصرت اله سيدشهابي۰۰۰۱۳۵۰۰فوق تخصص اعصاب اطفال
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
پرسش سوال