درب پارتیشن شیشه ای طرح سیلور

 

درب های مناسب جهت پارتیشن شیشه ای طرح سیلور

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح فروشگاهی A

   مشخصات:

 • دستگیره استیل 60cm
 • لولا روکش استیل
 • استوپ توکار
 • قیمت: 1.394.000 تومان

درب پارتیشن شیشه ای طرح فروشگاهی A

لولا روکش استیل
استوپ توکار رامادر
دستگیره استیل 60 سانتی متری

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح فروشگاهی B

   مشخصات:

 • دستگیره استیل 60cm
 • لولا روکش استیل
 • استوپ روکار
 • قیمت : 1.888.000 تومان
 درب پارتیشن شیشه ای طرح فروشگاهی B
لولا روکش استیل
استوپ روکار
دستگیره استیل 60 سانتی متری

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح فرودگاهی A

   مشخصات:

 • دستگیره فرودگاهی
 • لولا روکش استیل
 • استوپ توکار
 • قیمت: 1.956.000 تومان
 درب پارتیشن شیشه ای طرح فرودگاهی A
لولا روکش استیل
استوپ توکار رامادر
دستگیره فرودگاهی

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح فرودگاهی B

   مشخصات:

 • دستگیره فرودگاهی
 • لولا روکش استیل
 • استوپ روکار
 • قیمت: 2.606.000 تومان
درب پارتیشن شیشه ای طرح فرودگاهی B
لولا روکش استیل
استوپ روکار
دستگیره فرودگاهی

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح لاکچری A

   مشخصات:

 • دستگیره 2m قفل دار
 • لولا روکش استیل
 • استوپ توکار
 • قیمت: 4.268.000 تومان
درب پارتیشن شیشه ای طرح لاکچری A
لولا روکش استیل
استوپ توکار رامادُر
دستگیره 2 متری قفل دار

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای طرح لاکچری B

   مشخصات:

 • دستگیره استیل 2 متر قفل دار
 • لولا روکش استیل
 • استوپ روکار
 • قیمت: 4.538.000 تومان
 درب پارتیشن شیشه ای طرح لاکچری B
لولا روکش استیل
استوپ روکار
دستگیره 2 متری قفل دار

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای درب طرح ریلی A

   مشخصات:

 • دستگیره استیل 60cm
 • قفل کمری استیل
 • ریل کشویی 002 استیل
 • قیمت: 3.441.000 تومان
 درب پارتیشن شیشه ای درب طرح ریلی A
ریل اسپایدری 002
قفل کمری
دستگیره استیل 60 سانتی متری

 

♦  درب پارتیشن شیشه ای درب طرح ریلی B

   مشخصات:

 • دستگیره استیل 60cm
 • قفل کمری استیل
 • ریل کشویی ایرانی اسپایدری
 • قیمت: 1.678.000 تومان
درب پارتیشن شیشه ای درب طرح ریلی B
ریل کشویی ایرانی اسپایدری
قفل کمری
دستگیره استیل 60 سانتی متری

 

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
پرسش سوال