تجهیز بیمارستان مفتح ورامین به چندین درب اتوماتیک شیشه ای

دسته بندی ها: اخبار سایت

تجهیز بیمارستان مفتح ورامین به چندین درب اتوماتیک شیشه ای توسط گروه صنعتی رامادر.

آدرس بیمارستان مفتح ورامین:

آدرس بیمارستان مفتح ورامین: شهرستان ورامین- میدان رازی – بلوار امام رضا – بیمارستان شهید دکتر محمد مفتح

شماره تلفن بیمارستان مفتح ورامین:

شماره تلفن بیمارستان مفتح ورامین: 14-36223011 - 021

آیا این نوشته را دوست داشتید؟