یکشنبه , 1397/02/02
05:36

مقاومت و وزن شیشه سکوریت

مقاومت و وزن شیشه سکوریت

مقاومت و وزن شیشه سکوریت

فرایند تولید شیشه سکوریت به نحوی است که باعث ضخامت بیشتر و افزایش وزن آن می شود. 
در واقع وقتی فرآیند تولید سکوریت بر روی شیشه خام صورت میگرد مقاومت شیشه نسبت به قبل از سکوریت شدن چندین برابر میشود.
شیشه سکوریت  از گوشه ها بسیار حساس است و در صورت ضربه دیدن به قطعات ریزی تقسیم میشود ولی با این وجود این قطعات خطر جانی ندارند و نسبت به شیشه خام امنیت بیشتری دارد.

وزن مخصوص شیشه- محاسبه وزن شیشه سکوریت:  

وزن شیشه سکوریت نسبت به اندازه میل ساخت آن متنوع است و اگر بخواهیم به وزن مخصوص شیشه سکوریت برسیم باید در هر متر مربع، اندازه میل آن را در 2.5 کیلوگرم ضرب کنید.
یعنی شیشه 4 میل در هر متر مربع آن حدود 10 کیلوگرم و 6 میل در هر متر مربع آن 15 کیلوگرم و 10 میل در هر متر مربع آن حدود 25 کیلوگرم وزن دارد یعنی وزن مخصوص شیشه برابر با 25 کیلوگرم در این ابعاد و اندازه می باشد.
در واقع مقاومت شیشه ارتباط مستقیم با میل (ضخامت ) و وزن شیشه دارد.

قیمت شیشه سکوریت 10 میل:

قیمت هر متر شیشه سکوریت 10 میل یا قیمت شیشه 10 میل با توجه به متراژ متغیر می باشد. شیشه سکوریت 10 میل دارای 3 درجه کیفیت A+ , A , B  می باشد که قیمت شیشه سکوریت 10 میل در هر درجه کیفیت متفاوت می باشد. قیمت هر متر شیشه سکوریت 10 میل برحسب متر مکعب می باشد که قیمت شیشه سکوریت 10 میل با آن محاسبه می گردد. قیمت شیشه 10 میل نیز با توجه به همین موارد ذکر شده محاسبه می شود.

چگالی شیشه:

کارشناسان با انجام آزمایشاتی چگالی شیشه را محاسبه کرده اند. چگالی شیشه برای ساخت شیشه سکوریت اهمیت زیادی دارد. با انجام فرایند های شیمیایی در کارخانجات تولید شیشه، می توان چگالی شیشه را تغییر داد.

جرم حجمی شیشه :

جرم حجمی شیشه همان چگالی شیشه می باشد. جرم حجمی شیشه با توجه به محاسبات انجام شده پژوهشگران، 3/86 می باشد. محاسبه جرم حجمی شیشه به سادگی محاسبه جرم مخصوص شیشه نمی باشد. 

مطالب مرتبط:

آموزش برنامه نویسی

تعداد بازدید: 7945
ساعات کاری رامادر : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح تا 18 عصر | روزهای پنجشنبه از ساعت 9 صبح تا 14 بعد از ظهر