پاساژ مروی

پاساژ مروی

پاساژمروی، پاساژی تازه تاسیس واقع در جنت آباد-شاهین شمالی می باشد.
تجهیز طبقات پاساژ مروی به شیشه سکوریت و درب اتوماتیک شیشه ای توسط رامادر

مرجع خبر:
تعداد بازدید: 337
پاساژ مروی
3.40952