قیمت تراش آینه

دسته بندی ها: مقالات

 

قیمت آینه تراش خورده با رنگ ساده

 

  * قیمت بر حسب مترمربع می باشد.

  * هزینه اجرای هر سوراخ کاری 50 هزار تومان می باشد.

  * قیمت با احتساب آینه، تراش، چسب مخصوص و نصب و اجرا می باشد.

  * آینه های رنگی 12 درصد افزیش قیمت دارد.

  * قیمت به هزار تومان می باشد.

  * کرایه حمل، برعهده مشتری می باشد.

  * تحویل سفارش 7 روز کاری می باشد.

  * هزینه چسب به صورت جداگانه محاسبه می گردد.

  * بنر قیمت برای آذر ماه 1400 می باشد.

کد آینه مدلقیمت آینه
2 تا 55 تا 1010 بالا
AT01875815785
AT02960895859
AT03875815785
AT04875815785
AT05875815785
AT06960895859
AT07960895859
AT08960895859
AT09960895859
AT10875815785
AT11875815785
AT12875815785
AT13960895859
AT14960895859
AT15875815785
AT16960870859
AT17875815785
AT18875815785
AT19875815785
AT20960895859
AT21960895859
AT22960895859
AT23875815785
AT24960815859
AT25960895859
AT26875815785
AT27875815785
AT28833776747

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
پرسش سوال