قیمت تراش آینه

دسته بندی ها: مقالات

 

قیمت آینه تراش خورده با رنگ ساده

 

  * قیمت بر حسب مترمربع می باشد.

  * هزینه اجرای هر سوراخ کاری 50 هزار تومان می باشد.

  * قیمت با احتساب آینه، تراش، چسب مخصوص و نصب و اجرا می باشد.

  * آینه های رنگی 12 درصد افزیش قیمت دارد.

  * قیمت به هزار تومان می باشد.

  * کرایه حمل، برعهده مشتری می باشد.

  * تحویل سفارش 7 روز کاری می باشد.

  * بنر قیمت برای اردیبهشت ماه 1400 می باشد.

کد آینه مدلقیمت آینه
2 تا 55 تا 1010 بالا
AT01850790760
AT02935870836
AT03850790760
AT04850790760
AT05850790760
AT06935870836
AT07935870836
AT08935870836
AT09935870836
AT10850790760
AT11850790760
AT12850790760
AT13935870836
AT14935870836
AT15850790760
AT16935870836
AT17850790760
AT18850790760
AT19850790760
AT20935870836
AT21935870836
AT22935870836
AT23850790760
AT24935870836
AT25935870836
AT26850790760
AT27850790760
AT28808751722

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
پرسش سوال