انواع درب ریلی فروشگاهی

 

انواع درب ریلی شیشه فروشگاه

 

♦  درب ریلی شیشه فروشگاه تک درب مدل A

   مشخصات:

 • دستگیره استیل 60cm
 • درزگیر و ضربه گیر
 • قفل 105 روکش استیل
 • پکیج فروشگاهی 012
 • قیمت: 2.625.000 تومان

درب ریلی تک درب

قفل 105
پکیج درب فروشگاهی
درزگیر
دستگیره استیل 60 سانتی متری

 

♦  درب ریلی شیشه فروشگاه دو درب مدل A

   مشخصات:

 • دستگیره استیل 60cm
 • قفل کمری
 • درزگیر و ضربه گیر
 • پکیج فروشگاهی 012 دو درب
 • قیمت: 4.620.000 تومان
درب ریلی دو درب
قفل کمری
پکیج فروشگاهی 012
درزگیر
دستگیره استیل 60 سانتی متری

 

♦  درب ریلی شیشه فروشگاه تک درب مدل B

   مشخصات:

 • دستگیره آبکاری بلند 50cm
 • قفل 105 روکش استیل
 • درزگیر و ضربه گیر
 • پکیج طرح اسپایدر
 • قیمت: 1.000.000 تومان
درب ریلی تک درب
قفل 105
پکیج درب فروشگاهی
درزگیر
دستگیره آبکاری ایرانی

 

♦  درب ریلی شیشه فروشگاه دو درب مدل B

   مشخصات:

 • دستگیره آبکاری بلند 50cm
 • قفل 105 روکش استیل
 • درزگیر و ضربه گیر
 • پکیج طرح اسپایدر
 • قیمت: 1.565.000 تومان
درب ریلی
قفل 105
پکیج فروشگاهی 012
درزگیر
دستگیره آبکاری

 

♦  درب ریلی شیشه فروشگاه تک درب ( مخصوص فریم دار) مدل C

   مشخصات:

 • دستگیره استیل 60cm
 • ریل و قرقره
 • قفل مخصوص فریم
 • قیمت: 1.105.000 تومان
درب ریلی تک درب
قفل مخصوص فریم
ریل و قرقره
دستگیره استیل 60 سانتی متری

 

♦  درب ریلی شیشه فروشگاه دو درب ( مخصوص فریم دار) مدل C

   مشخصات:

 • دستگیره استیل 60cm
 • ریل و قرقره
 • قفل کمری
 • قیمت: 1.785.000 تومان
درب ریلی دو درب
قفل کمری
ریل و قرقره
دستگیره استیل 60 سانتی متری

 

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
پرسش سوال