22:50

دعوت به بازدید از نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

دعوت به بازدید از نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

بدین وسیله از تمامی همکاران، مشتریان و ... دعوت به عمل می آید تا از غرفه گروه صنعتی رامادر در نهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته، واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن خلیج فارس، طبقه دوم، غرفه شماره یک، از 13 بهمن لغایت 16 بهمن بازدید نمایید.
منتظر حضور گرمتان هستیم...

مرجع خبر:
تعداد بازدید: 544
دعوت به بازدید از نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته
3.401541