10:25

تسلیت، پرواز بهشت

تسلیت، پرواز بهشت

یاد و خاطره 66 سرنشین حادثه پرواز تهران یاسوج گرامی باد.


                                                                                                                                                                                                            « روابط عمومی گروه صنعتی رامادر»


مرجع خبر:
تعداد بازدید: 385
تسلیت، پرواز بهشت
3.401088