23:16

تجهیز بیمارستان مفتح ورامین به چندین درب اتوماتیک شیشه ای

تجهیز بیمارستان مفتح ورامین به چندین درب اتوماتیک شیشه ای

تجهیز بیمارستان مفتح ورامین به چندین درب اتوماتیک شیشه ای توسط گروه صنعتی رامادر.

آدرس بیمارستان مفتح ورامین:

آدرس بیمارستان مفتح ورامین: شهرستان ورامین- میدان رازی – بلوار امام رضا – بیمارستان شهید دکتر محمد مفتح

شماره تلفن بیمارستان مفتح ورامین:

شماره تلفن بیمارستان مفتح ورامین: 14-36223011 - 021


مرجع خبر:
تعداد بازدید: 681
تجهیز بیمارستان مفتح ورامین به چندین درب اتوماتیک شیشه ای
3.401927